Pirmą kartą pas mus

Jei pirmą kartą atvykote gydytojo konsultacijai

1. Kreipkitės į pacientų aptarnavimo centro darbuotoją.
2. Pacientų aptarnavimo centro darbuotojas užpildys Jūsų ambulatorinę kortelę ir nukreips arba palydės pas reikiamą specialistą.

BŪTINAI:

- turėkite galiojantį savo asmens dokumentą. Jei pacientas - vaikas, turėkite vaiko gimimo liudijimą arba kitą jo asmens dokumentą.
- Atvykite 10 - 15 min. ankščiau iki numatyto konsultacijos laiko. Tai - svarbu, nes pirmą kartą atvykus bus užpildoma Jūsų ambulatorinė kortelė.
- Jeigu negalite atvykti į numatytą konsultaciją, informuokite mus apie tai atsakydami į priminimo žinutę arba
tel. +370 620 33383.

Jei pirmą kartą atvykote atvykote laboratoriniams tyrimams

1. Kreipkitės į pacientų aptarnavimo centro darbuotoją.
2. Pacientų aptarnavimo centro darbuotojas nukreips arba palydės į laboratorinių tyrimų kabinetą.