Artimojo netektį liudijančio išrašo gavimo tvarka

MIRTIES LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

Mirus artimajam, laidojantysis asmuo turi kreiptis į mirusiojo asmens šeimos gydytoją dėl medicininio mirties liudijimo išdavimo. Išskirtiniais, nenumatytais atvejais medicininį mirties liudijimą gali išduoti kitas klinikoje dirbantis gydytojas.
Medicininis mirties liudijimas išduodamas tik „Kardiolitos klinikų“ šeimos medicinos centre prisirašiusiems pacientams

Klinikoje medicininiai mirties liudijimai išduodami darbo dienomis klinikos darbo metu, o šeštadieniais, sekmadieniais bei švenčių dienomis - nuotoliniu būdu nuo 9 val. iki 15 val. Medicininis mirties liudijimas išduodamas mirusįjį laidojančiam asmeniui tą pačią dieną, kurią dėl jo kreipėsi. Jis išduodamas tik tuo atveju jei medicinos dokumentuose yra duomenų apie ligą, galėjusią sukelti mirtį.

Šeimos gydytojas medicininį mirties liudijimą išduoda:

  • pacientui mirus ne stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kai neįtariamas smurtas ir nereikalingas teismo medicinos ekspertinis tyrimas ar patologinės anatomijos tyrimas;
  • remdamasis turimais medicininiais dokumentais, kai yra pakankamai aiški bei medicininių tyrimų duomenimis įrodyta mirties priežastis; 
  • vadovaudamasis mirties faktą nustačiusio asmens įrašais, formoje Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“. 

Medicininių mirties liudijimų išdavimas savaitgaliais ir švenčių dienomis:

Artimajam mirus savaitgalį ar šventinę dieną skambinkite budinčiu telefonu +370 640 96294 nuo 9:00 iki 14:00 val.

Elektroninio pašto adresu liudijimai@inmedica.lt pateikite:

  • mirusiojo asmens tapatybės dokumento elektroninę kopiją arba nuotrauką;
  • laidojančiojo asmens vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą;
  • laidojančiojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ kopiją

Laidojančiam asmeniui bus atsiųstas medicininio mirties liudijimo nuorašas. Laidojantysis asmuo privalo pirmą darbo dieną atvykti į kliniką fiziškai pasirašyti medicininių mirties liudijimų išdavimo žurnale.