Pirmą kartą pas mus

Jei pirmą kartą atvykote gydytojo konsultacijai

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus KONSULTACIJOS/PROCEDŪROS Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėlis pagal registratūros langelį rodomas informaciniame ekrane. Pamatę informaciniame ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio.
4.    Pacientų aptarnavimo centro darbuotojai užpildys Jūsų ambulatorinę kortelę ir palydės pas reikiamą specialistą.
 
BŪTINAI:

- turėkite galiojantį savo asmens dokumentą. Jei pacientas - vaikas, turėkite vaiko gimimo liudijimą arba kitą jo asmens dokumentą.
- Atvykite 10 - 15 min. ankščiau iki numatyto konsultacijos laiko. Tai - svarbu, nes pirmą kartą atvykus bus užpildoma Jūsų ambulatorinė kortelė.
- Jeigu negalite atvykti į numatytą konsultaciją, informuokite mus apie tai atsakydami į priminimo žinutę arba
tel. +370 620 33383.

Jei pirmą kartą atvykote atvykote laboratoriniams tyrimams

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus LABORATORINIAI TYRIMAI Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėliai ir registratūros langeliai rodomi informaciniame ekrane. Pamatę informaciniame ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio. Pacientų aptarnavimo centro darbuotojai nukreips į laboratorinių tyrimų kabinetą.

BŪTINAI:

- turėkite galiojantį savo asmens dokumentą. Jei pacientas - vaikas, turėkite vaiko gimimo liudijimą arba kitą jo asmens dokumentą.
- prieš tam tikrus laboratorinius tyrimus reikia tinkamai pasiruošti (pvz. nevartoti skysčių bei nevalgyti 12 val.). Kaip pasiruošti paskirtiems laboratoriniams tyrimams, būtinai aptarkite su Jus gydančiu gydytoju.

Jei pirmą kartą atvykote pasiteirauti informacijos

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus INFORMACIJA Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėliai ir registratūros langeliai rodomi informaciniame ekrane. Pamatę informaciniame ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio.

Jei pirmą kartą atvykote radiologiniams tyrimams (kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso, rentgeno tyrimams)

1.    Jums nereikia eiti prie numerėlių terminalo – eikite tiesiai į Radiologinių tyrimų registratūrą, esančią nuliniame aukšte.
2.    Į nulinį aukštą pateksite eidami pagal mėlyną liniją, esančią ant grindų.