• I-V 7:00 - 21:00
  • VI 8.00 - 17.00
  • VII Nedirbame

Specialiųjų ir sudėtingų poreikių turintiems pacientams paslaugas teikiančios įstaigos

VALSTYBINĖS IR RESPUBLIKINĖS ĮSTAIGOS

Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Teikia gestų kalbos vertimo paslaugas ir gerina informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims.

https://www.vertimaigestais.lt
Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00, 12:45-17:00
V 8:00-12:00, 12:45-15:45
I. Kanto g. 23, Kaunas
Tel. +370 37 260267

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS)

Buria regėjimo negalios asmenis, atstovauja jų interesams ir gina teises.

www.lass.lt
Labdarių g. 7/11, Vilnius
Tel. +370 5 2624866

Lietuvos kurčiųjų draugija

Atstovauja ir gina kurčiųjų teises, teikia metodinę pagalbą.

http://www.lkd.lt/
Darbo laikas:
I-V 8.00–12.00, 13.00–17.00
Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius
Tel. +370 5 2615593

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Kurčiųjų, neprigirdinčiųjų mokymas. Socialinė integracija, konsultacijos. Gestotyros ir metodinių priemonių rengimas, leidyba.

http://www.deafcenter.lt/
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-16.00
Filaretų g. 36, Vilnius
Tel. +370 5 2154427

Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centras

Teikia specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ir tretinę asmens sveikatos priežiūrą (ambulatorinę ir stacionarinę) vaikams su raidos, psichikos ir elgesio sutrikimais, vaikams, patyrusiems prievartą ir smurtą, vaikams, esantiems rizikos grupėse šiems sutrikimams atsirasti, taip pat šių vaikų tėvams (globėjams).

http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/
Darbo laikas:
I-V 7:00-18:00
Santariškių g. 7, Vilnius
J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
Tel. +370 5 2501717

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Atstovauja neįgaliųjų teisėms ir interesams bei juos gina, teikia siūlymus valdžios institucijoms dėl neįgaliųjų socialinė integracijos ir globos, remia neįgaliųjų ugdymą, švietimą, darbinį užimtumą, teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, padeda neįgaliems žmonėms prisitaikyti prie aplinkos ir siekia pritaikyti aplinką prie jų, skatina neįgaliųjų meninę kūrybą, organizuoja jų laisvalaikį ir poilsį, konferencijas, seminarus, kitais būdais šviečia visuomenę neįgaliųjų klausimais, organizuoja neįgaliųjų žmonių kultūros, sporto renginius.

https://draugija.lt/
Darbo laikas:
I-IV 08.00-15.00
Saltoniškių g. 31, Vilnius
Tel. +370 615 15504

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Dirba žmonių su negalia integracijos srityje

http://www.negalia.lt
Gėlių g. 7, Vilnius
Tel. +370 5 2691308

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

telkia Lietuvos Respublikoje gyvenančius sutrikusios intelekto vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius asmenis.

Siekia visapusiškos sutrikusio intelekto žmonių integracijos į visuomenę.

http://www.viltis.lt/lt/
Kareivių g. 2 C, Vilnius
Tel. +370 5 2113293

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Vienija psichikos negalią turinčius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes visoje Lietuvoje. Atstovauja asmenis, turinčius psichikos negalią, siekia kokybiško gydymo ir pilnaverčio gyvenimo, plečiant psichosocialinės reabilitacijos, užimtumo, teisinės pagalbos bei nestacionarios globos paslaugas bendruomenėje.

https://lspzgb.lt
Darbo laikas:
I-V 8:00-17:00
Viršuliškių g. 34, Vilnius
Tel. +370 5 2121656

Specialiosios mokyklos ir specialiojo ugdymo centrai

Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/07/Spec-mokyklu-ir-spec.-ugdymo-centru-kontaktai.pdf

Žmonių su negalia organizacijos

 

https://socmin.lrv.lt/lt/naudingos-nuorodos-1/nevyriausybines-visuomenines-organizacijos/zmoniu-su-negalia-organizacijos

ŠIAULIAI

Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro Šiaulių teritorinis skyrius

Teikia gestų kalbos vertimo paslaugas Šiaulių ir Telšių apskrityse ir gerina informacijos prieinamumą kurtiesiems.

https://www.vertimaigestais.lt/siauliu-teritorinis-skyrius/
Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00, 12:45-17:00
V 8:00-12:00, 12:45-15:45
Darbininkų g. 2 E, Šiauliai
Tel. +370 617 34980

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Šiaulių miesto ir rajono filialas

Buria regėjimo negalios asmenis, atstovauja jų interesams ir gina teises.

www.lass.lt
Žemaitės g. 102, Šiauliai
Tel. +370 414 20583

Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

Asmenims su klausos negalia ir jų šeimos nariams, teikia informaciją, konsultuoja, padeda įsidarbinti, skatina klientų savarankiškumą.

https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-%C5%A0iauli%C5%B3-kur%C4%8Di%C5%B3j%C5%B3-reabilitacijos-centras-971164942978139/
Darbo laikas:
I-V 9:00-16:00
Vytauto g. 19, Šiauliai
Tel.+370 671 35437

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija

Teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, padeda neįgaliems žmonėms prisitaikyti prie aplinkos ir siekia pritaikyti aplinką prie jų.

https://www.facebook.com/groups/315803241874361/
Stoties g. 9 C, Šiauliai
Tel. +370 607 04233

  • I-V 7:00 - 21:00
  • VI 8.00 - 17.00
  • VII Nedirbame