• I-V 7:00 - 21:00
  • VI 8.00 - 17.00
  • VII Nedirbame

Straipsniai apie sveikatą

Migrenos klausimynas MIDAS

Migrenos klausimynas MIDAS

Tai yra lietuviškas klausimynas, vertinantis migrenos sunkumą. Prašome atsakyti į pateiktus klausimus apie VISUS galvos skausmus, patirtus per paskutinius 3 mėnesius. Atsakymą įrašykite į langelį šalia kiekvieno klausimo. Jei klausime minima veikla per paskutinius 3 mėnesius neužsiėmėte, įrašykite nulį.

1. Kiek dienų per paskutinius 3 mėnesius dėl galvos skausmo visiškai nebuvote darbe arba mokymo įstaigoje?    .......   dienos

2. Kiek dienų per paskutinius 3 mėnesius dėl galvos skausmo Jūsų darbingumas arba gebėjimas mokytis buvo labai sumažėjęs, t.y. per pusę arba daugiau (neskaičiuokite pirmojo klausimo dienų, kada nebuvote darbe arba mokymo įstaigoje)?    .......   dienos

3. Kiek dienų per paskutinius 3 mėnesius dėl galvos skausmo visiškai negalėjote užsiimti namų ruoša?    .......   dienos

4. Kiek dienų per paskutinius 3 mėnesius dėl galvos skausmo Jūsų gebėjimas užsiimti namų ruoša buvo labai sumažėjęs, t.y. per pusę arba daugiau (neskaičiuokite trečiojo klausimo dienų, kada visiškai negalėjote užsiimti namų ruoša)?    .......   dienos

5. Kiek dienų per paskutinius 3 mėnesius dėl galvos skausmo nebendravote su šeimos nariais, nukentėjo Jūsų visuomeninė veikla, laisvalaikis?    .......   dienos

IŠ VISO    .......   dienos

A. Kiek dienų per paskutinius 3 mėnesius jums skaudėjo galvą?     .......   dienos

B. Koks buvo vidutinis galvos skausmo stiprumas pagal skalę nuo 0 iki 10 (vertinkite taip: 0 – nėra skausmo, 10 – stipriausias galimas skausmas)?    .....

Laipsnis Įtaka kasdienei veiklai Klausimyno rezultatai
I Labai maža 0-5
II Maža 6-10
III Vidutinė 11-20
IV Didelė 21+

 

  • I-V 7:00 - 21:00
  • VI 8.00 - 17.00
  • VII Nedirbame