Sveikatos priežiūros, socialinės globos ir neįgalumo tarnybos

VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS

 

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Įstaigos misija – pacientų sauga.

https://vaspvt.gov.lt
Darbo laikas:
I – IV 8:00 - 17:00
      V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius.
Tel. (8 5) 261 5177.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Centro paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.

https://nvsc.lrv.lt
Darbo laikas:
I–IV 8:00–17:00
    V 8:00–15:45.
Kalvarijų g. 153, Vilnius.
Tel. (8 5) 264 9676.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Lietuvos Raudonasis Kryžius - valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.

https://www.redcross.lt
Darbo laikas:
8.30 -17.30
A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius.
Tel. (370 659 71598.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Laboratorijos paskirtis – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas atliekant laboratorinius tyrimus, vertinimus ir kitas Laboratorijos nuostatuose nurodytas funkcijas.

http://www.nvspl.lt
Žolyno g. 36, Vilnius.
Tel: (8 5) 234 4003.

Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba Prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos Sam

Informacija apie sveiką gyvenseną, ligų prevenciją, ligas ir jų gydymą.

https://www.vvspt.lt
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17:00
   V 8.00-15.454
Pietų pertrauka 12.00-12.45
Kalvarijų g. 153, Vilnius.
Tel. (8-5) 277 8036.

VALSTYBINĖS IR REGIONINĖS ĮSTAIGOS

Lietuvos Respublikos savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios socialinės globos įstaigų sąrašas
Įstaigų, įgyvendinančių žmonių su negalia socialinę integraciją, sąrašas.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM – pavaldžių įstaigų sąrašas
Psichikos sveikatos centrų sąrašas.
Ligoninių sąrašas
Respublikinių priklausomybės ligų centrų sąrašas
Kitų organizacijų (psichologinė pagalba telefonu, krizių centrai, paramos fondai ir kt) sąrašas